PGM fick kontakt med Louise Nordahl och Patrik Olsson på S:T Eriks. De behövde en webshop samt ett system med attest och budgetfunktion vid beställning. PGM tog fram ett nytt sortiment samt en webshop där produkterna kan beställas. I webshopen skapades även ett system där varje användare har en budget knuten till sig samt en attestfunktion till respektive ansvarig.