Bäst på profilprodukter

Vi är ditt bollplank när det gäller alla former av produktmedia som du enkelt sedan kan beställa via din egen webshop för en snabb och säker leverans som passar dina behov. Vi väljer både kläder och produkter med miljötänk i fokus och strävar alltid efter att kunna föreslå detta vid framtagningen av ett nytt sortiment. Vi erbjuder också lagerhållning för våra kunder för att korta ned leveranstiderna för populära produkter.

Produktmedia

Reklamprodukter, give aways, merchandise, profilkläder och mycket annat kan PGM hjälpa dig med. Allt kan vi märka med din logotyp och design. Ingen produkt är omöjligt.

Design

PGM har en formgivare som designar och ger dig kreativa och innovativa arbeten.

E-commerce

Vi erbjuder alla kunder en komplett webshop för att nå en optimal varumärkesexponering. Vi sköter driften och uppdaterar din webshop.

Sourcing

Vi har egna inköpskontor i Hongkong och Shanghai sedan många år. Vi har bred erfarenhet att utvärdera fabriker, arbetsförhållanden och utför kvalitetskontroller på plats.

Lagerservice

Vi erbjuder ett unikt system för komplett lagerhållningsservice som täcker in hela logostikprocessen vid hantering av er produktmedia.

Engagemang

PGMs team kännetecknas av hög servicegrad, flexibilitet och engagemang.

PGM jobbar för hållbarhet
och minimal miljöpåverkan

SBPR

PGM är medlem i SBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter. SBPR står för en rad kvalitetsprinciper och föreningen verkar för stark insikt och ökad kompetens inom profilfrågor. För medlemskap ställs höga krav på de antagna företagen. Detta medför att väldigt många av företagen i vår bransch inte är medlemmar.

Amfori/BSCI

Vi är medlemmar i Amfori -Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett ledande system för hantering av leveranskedjor som stöder företag att driva social efterlevnad och förbättringar inom fabriker och gårdar i sina globala leveranskedjor. BSCI implementerar de internationella arbetsnormerna som skyddar arbetarnas rättigheter, såsom Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och förklaringar, FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och riktlinjer för multinationella företag i Organisationen för ekonomiskt samarbete och Utveckling (OECD).

PSI

Vi är medlemmar i PSI som är en europeisk branschorganisation för produktmedia. Där söker vi efter produkter och leverantörer och blir tipsade om produktnyheter. Vi får möjlighet att gå på seminarier relevanta för vår bransch och besöka mässor runt om i Europa. PGM besöker årligen den största mässan i Düsseldorf där vi hämtar inspiration, träffar leverantörer och håller oss uppdaterade med trender och utveckling inom produktmedia.

FTI

PGM är medlem i FTI som innebär att vi har ett producentansvar. Producentansvarslagarna ger företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Lagarna kom 1995 och syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som årligen används i Sverige.